پرسپولیس

 Example of Ansys - مهندسی مکانیک >>> دزفول
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

مهندسی مکانیک >>> دزفول

Example of Ansys

سقوط یک جسم با سرعت اولیه معلوم را روی یک تیر