پرسپولیس

 آموزش کامل نرم افزار مطلب - مهندسی مکانیک >>> دزفول
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مهندسی مکانیک >>> دزفول

آموزش کامل نرم افزار مطلب

 فایل های آموزشی خیلی عالی در رابطه با آموزش نرم افزار مطلب

1- آموزش شروع کار با نرم افزار مطلب

2- ماتریس ها در نرم افزار مطلب

3-انتگرال ها در نرم افزار مطلب - قسمت اول

4- انتگرال ها در نرم افزار مطلب - قسمت دوم

5- نحوه ترسیم نمودار در نرم افزار مطلب

6- توابع کتابخانه ای در نرم افزار مطلب

7- توابع شرطی در نرم افزار مطلب

8- سری تیلور و تبدیل لاپلاس و حل معادلات در نرم افزار مطلب

9- برازش منحنی در نرم افزار مطلب

10- سری های تیلور در نرم افزار مطلب

و در ادامه ...
کتاب محاسبات سمبلیک در MATLAB در ۱۸۵ صفحه وحجم ۸۸۸/۲ مگ pdf