پرسپولیس

 کتاب انتقال حرارت - مهندسی مکانیک >>> دزفول
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مهندسی مکانیک >>> دزفول

کتاب انتقال حرارت


مهندسی مکانیککتاب    حل المسائل انتقال حرارت
رشته مهندسی مکانیک
نوشته هولمن
صفحه : 176
حجم : 10.2 mb

کتاب حل المسائل درس انتقال گرما ( حرارت ) رشته دانشگاهی مهندسی مکانیک با راه حل های آسان و ساده که 110 عدد می باشد

 
برای مثال:مسئله 77 : یک صفحه افقی با ابعاد 100 * 10 در یک منطقه وسیعی در عمق 2 متری مدفون و در دمای 50 درجه سانتیگراد نگه داری می شود
دمای غشاء 10 سانتی گراد و ضریب هدایت گرمایی آن k = 1.5 w/m.c است . اتلاف گرمایی صفحه را حساب کنید

   دانلود
 
 
آموزش درس انتقال حرارت توسط PowerPoint

 

 دانلود