پرسپولیس

 !!! - مهندسی مکانیک >>> دزفول
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مهندسی مکانیک >>> دزفول

!!!


فقر


میخواهم بگویم ......

فقر همه جا سر میکشد .......

فقر ، گرسنگی نیست ، عریانی هم نیست ...... 

فقر ، چیزی را " نداشتن " است ، ولی ، آن چیز پول نیست ..... طلا و غذا نیست .......

فقر ، همان گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفتهء یک کتابفروشی می نشیند ......! 

فقر ، تیغه های برنده ماشین بازیافت است ،‌ که روزنامه های برگشتی را خرد میکند ...... !

فقر ، کتیبهء سه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند ..... !!

فقر ، پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته میشود ..... !!

و .............................


فقر ، همه جا سر میکشد 

  فقر ، شب را " بی غذا " سر کردن نیست 

فقر ، روز را " بی اندیشه" سر کردن است

تقدیم به همه دوستانی که  به ارتقاء سطح علمی و فرهنگی کشور کمک میکنند