پرسپولیس

 کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته نوشته Alan Jeffrey - مهندسی مکانیک >>> دزفول
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مهندسی مکانیک >>> دزفول

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته نوشته Alan Jeffrey

    

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته نوشته Advanced Engineering Mathematics). Alan Jeffrey)

 

این کتاب در ۱۱۸۱ صفحه مشتمل بر ۸ بخش و ۱۹ فصل می باشد . کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته تمام رنگی بوده و دارای کیفیت بسیار عالی می باشد . بخش های مهم این کتاب به قرار زیر است :

REVIEW MATERIAL
VECTORS AND MATRICES
FOURIER SERIES,INTEGRALS,AND THE FOURIER TRANSFORM
VECTOR CALCULUS
COMPLEX ANALYSIS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS

NUMERICAL MATHEMATIC